Een nieuw reglement ten voordele van alle Molenbeekse inwoners

01 augustus 2022
Deel deze pagina: 

Het leven vergemakkelijken van de Molenbeekse automobilisten: dat is het doel van ons nieuwe gemeentelijke parkeerreglement! Dit reglement moet er immers voor zorgen dat alle Molenbeekse inwoners gemakkelijker dicht bij huis kunnen parkeren.

Hoe? Door overal betalend parkeren in te voeren voor wie geen Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart heeft. Dit zet aan tot nadenken over de gebruikte vervoersmiddelen en tegelijk verhoogt het de rotatie van geparkeerde voertuigen, die men niet langer dan noodzakelijk zal laten staan. Meer rotatie in een straat betekent ook meer vrije parkeerplaatsen voor haar bewoners.

Het is eveneens met deze doelstelling voor ogen dat ook het parkeertarief verandert. De logica: hoe langer men een voertuig geparkeerd laat staan, hoe duurder het uurtarief wordt. Zo wordt het vaste tarief van € 1 per uur in een Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone bijvoorbeeld afgevoerd. Voortaan geldt er een parkeertarief van € 1 voor het eerste uur, maar € 2 voor het tweede uur ...

Om diezelfde reden veranderen ook de uren van het betalend parkeren. Voortaan geldt betalend parkeren tot 21 uur, en niet tot 18 uur zoals in de meeste wijken het geval is. Waarom? Om ervoor te zorgen dat inwoners van de Molenbeekse buurgemeenten hun voertuig 's avonds niet op Molenbeeks grondgebied komen parkeren om het de volgende ochtend terug op te pikken.

Lees het nieuw reglement hier.