Arrest van de Raad van State betreffende het parkeerreglement van de gemeente Schaarbeek

24 januari 2023
Deel deze pagina: 

Op 4 juni 2020 werd bij de Raad van State een verzoekschrift ingediend tot nietigverklaring van "de wijziging van het aanvullend politiereglement". Met dit reglement werd de Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone voor betalend parkeren uitgebreid tot alle wegen in de gemeente die voorheen in de blauwe zone lagen.

De Raad van State heeft op 17 januari 2023 een uitspraak gedaan. Bij de opstelling van dit besluit werden twee vormfouten geconstateerd, die de aanleiding vormen om het reglement te schrappen. De gemeente erkent deze fouten en daarmee de uitspraak van de Raad van State. Niettemin heeft de Raad van State het verzoek van de gemeente gevolgd om de gevolgen van het reglement, met name de betaling van de parkeerboetes, niet nietig te verklaren tot 17 januari 2023.

Het college werkt momenteel aan een nieuw reglement om die herinvoering van de groene zone over heel het grondgebied mogelijk maakt, aangezien de uitspraak van de Raad van State de gegrondheid van het geannuleerde reglement niet ter discussie stelt.

Concreet wordt het grondgebied waarop het gecontesteerde reglement betrekking heeft (de vroegere blauwe zone, de helft van Schaarbeek) opnieuw een blauwe zone, in afwachting van een nieuw reglement. De groene zone die vóór het nietig verklaarde reglement bestond, is echter nog steeds van toepassing (zie onderstaande kaart). De signalisatie op het terrein wordt niet verwijderd, maar de parkeermeters in de betrokken zone zouden zo snel mogelijk buiten werking worden gesteld.

 

Meer info op de website van Schaarbeek.