Bewonerskaart

Wie kan deze verkrijgen?

 • Je bent gedomicilieerd in Berchem en woont in een blauwe zone
 • Je bent een inwoner van Berchem en wacht op een inschrijving in het bevolkingsregister
 • Je bent inwoner van Berchem en eigenaar van een buitenlandse nummerplaat
 • Je bent de eigenaar of huurder van een tweede verblijf in Berchem en je betaalt de belasting op tweede woning ('tijdelijke bewoner')

Tarieven

 • 1e kaart per gezin: € 25/jaar
 • 2e kaart per gezin: € 120/jaar

Bewoner tweede verblijf

 • € 500/jaar

Maximum 2 kaarten in totaal per huishouden.

Geldigheid van de bewonerskaart

De parkeerkaart voor bewoners is geldig in heel de blauwe zone van de gemeente Berchem, behalve in de zones '30/60 minuten'. Iedereen moet hier de blauwe parkeerschijf gebruiken. 

Bovendien is ze enkel geldig in de omliggende straten van je woonst. De grenzen van deze parkeersector worden vastgelegd door de gemeente. Welke straten dit precies zijn, wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd.

De gemeente mag de zones waarin de vrijstellingskaart geldig is, wijzigen als de parkeerdruk evolueert.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

 • Recto-verso-kopie van de identiteitskaart en van het inschrijvingsbewijs (deel voertuig)

Bijkomende documenten naargelang de situatie:

 • Voor een voertuig op naam van een derde persoon: Kopie van de verzekeringspolis met vermelding wie de hoofdbestuurder van het voertuig is.
 • Voor een voertuig op naam van een moreel persoon, bedrijfswagen: bedrijfsattest dat vermeldt dat de aanvrager de hoofdbestuurder is (attest van het sociaal secretariaat van het bedrijf). Als de aanvrager de zaakvoerder is van het bedrijf: de statuten van het bedrijf of een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Voor een huurwagen of leasingauto: kopie van het huurcontract/leasingcontract dat de naam van de aanvrager expliciet vermeldt.
 • Voor personen met een tweede verblijfplaats: een inkohieringsbewijs of een betalingsbewijs van de belasting op tweede woningen.
 • Bewoners wachtend op hun inschrijving in het bewonersregister: kopie van een rechtvaardigingsdocument (model 2 of bijlage 15, 19, 19ter of 20)

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: berchem@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

 

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0967 3035 1013 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + nummerplaat + Berchem'.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Berchem is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0967 3035 1013 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat + Berchem'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 8 dagen na de verandering:

Om parkeerborden aan te vragen die u nodig hebt voor een verhuis verwijzen wij u door naar de gemeentedienst Openbare werken in Berchem.