Kaart voor professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

 • Je werkt als zelfstandige of werknemer voor een onderneming, handelszaak, publieke instelling of vzw met een maatschappelijke zetel in Schaarbeek.
 • Je werkt voor een Schaarbeekse school of crèche.
 • Brusselse ondernemingen en zelfstandigen met een hoofdzetel in de straten F.J. Navez (tussen nrs 60 en 178, pare kant), Stephenson (tussen nrs 2 en 130, onpare kant), Masuistraat (tussen nrs 13 en 18, en tussen nrs 27 en 34), Paleisstraat (tussen nrs 265 en 279, onpare kant).

Als begunstigde moet je een bewijs voorleggen dat aantoont dat je de activiteit beoefent in de gemeente. Voeg daarbij een lijst toe van de aangevraagde inschrijvingsbewijzen (bij meerdere voertuigen).

Doe bij voorkeur slechts één jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van de onderneming, onderwijsinstelling, politiecommissariaat. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de onderneming of instelling zelf.

Er wordt geen Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart uitgereikt voor voertuigen met een technische toelaatbare maximummassa van 3,5T en meer.

Tarieven

Jaarlijks tarief per kaart voor voertuigen minder dan 4,9 meter - kaarten geldig tot 18u :

 • € 200 (nr 1-5)
 • € 300 (nr 6-20)
 • € 600 (nr 21-30)
 • € 800 (vanaf de 31e kaart)

 

Jaarlijks tarief per kaart voor voertuigen van 4,9 meter en meer - kaarten geldig tot 18u :

 • € 300 (nr 1-5)
 • € 500 (nr 6-20)
 • € 750 (nr 21-30)
 • € 850 (vanaf de 31e kaart)

 

Jaarlijks tarief per kaart voor voertuigen minder dan 4,9 meter - kaarten geldig tot 21u:

 • € 400 (nr 1-5)
 • € 600 (nr 6-20)
 • € 1200 (nr 21-30)
 • € 1600 (vanaf de 31e kaart)

 

Jaarlijks tarief per kaart voor voertuigen van 4,9 meter en meer - kaarten geldig tot 21u :

 • € 600 (nr 1-5)
 • € 1000 (nr 6-20)
 • € 1500 (nr 21-30)
 • € 1700 (vanaf de 31e kaart)

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor professionelen is geldig in de groene zone van de gemeente Schaarbeek. De gemeente behoudt zich het recht toe om de zones waarin de vrijstellingskaart geldig is te wijzigen wanneer de parkeerdruk evolueert.

De kaart voor school-, gemeente- en politiepersoneel is bovendien enkel geldig in bepaalde sectoren, die worden meegedeeld door de klantendienst bij de bevestiging van de aanvraag.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

 • Inschrijvingsbewijs van de wagen(s). Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
 • De identiteitskaart (kopie) van de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling of het kinderdagverblijf, van de politiezone of het gemeentebestuur of zijn afgevaardigde.
 • Voor het bedrijf en de zelfstandige: de statuten van de onderneming of uittreksel uit de Kruispuntbank der Ondernemingen.
 • Een bedrijfsvervoerplan of scholenvervoersplan, of een goedgekeurd equivalent daarvan.
 • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail).

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: schaarbeek@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0960 2215 4013 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + nummerplaat + Schaarbeek'.

Parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Schaarbeek is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0960 2215 4013 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat + Schaarbeek'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 10 dagen na de verandering:

In het geval van een vervangwagen, gelieve ons de volgende documenten te bezorgen naargelang de situatie:

 • Attest van de garage waarin staat dat uw gebruikelijk voertuig defect is.
 • Vermelding van de nieuwe nummerplaat.

Indien je van wagen of van nummerplaat bent veranderd, bezorg je ons het inschrijvingsbewijs (deel voertuig).

Bovendien naargelang het geval:

 • Voor een wagen op naam van een derde persoon: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • Voor een bedrijfswagen: een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is. Indien de aanvrager de zaakvoerder is: een kopie van de bedrijfsstatuten.
 • Voor een huurwagen of leasingauto: een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.