Bewonerskaart

Wie kan deze verkrijgen?

 • Je bent gedomicilieerd in Schaarbeek en woont in een rode of Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone
 • Je woont in Schaarbeek en wacht op je inschrijving in het bevolkingsregister
 • Je bent de eigenaar van een tweede verblijf in Schaarbeek en je betaalt de belasting op tweede woning
 • Je woont in de straten F.J. Navez (tussen nrs 60 en 178, pare kant), Stephenson (tussen nrs 2 en 130, onpare kant), Masuistraat (tussen nrs 13 en 18, en tussen nrs 27 en 34), Paleisstraat (tussen nrs 265 en 279, onpare kant).
 • Voor voertuigen van minder dan 3,5 ton.
 • Het aantal parkeerkaarten per huishouden is beperkt tot 2.
 • Het aantal parkeerkaarten mag het aantal rijbewijzen in het huishouden niet overschrijden.
 • Er wordt geen Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart uitgereikt voor voertuigen met een technische toelaatbare maximummassa van 3,5T en meer.

Tarieven:

 • 1e kaart per gezin: € 28/jaar
 • 2e kaart per gezin: € 120/jaar
 • Kaart voor de eigenaar van een tweede verblijf (maximum 1 kaart): € 500/jaar
 • Voor elk voertuig van meer dan 4,90 meter wordt er een toeslag gerekend van € 120/jaar (één kaart per gezin).
   

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor bewoners is geldig in heel de Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone van de gemeente Schaarbeek. De gemeente behoudt zich het recht toe om de zones waarin de vrijstellingskaart geldig is te wijzigen wanneer de parkeerdruk evolueert.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
 • Geldig verzekeringsbewijs
 • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail)

Bijkomend(e) document(en) indien van toepassing:

Voor een wagen op naam van een derde persoon:

 • een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbestuurder is.

Voor een bedrijfswagen:

 • een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • een kopie van de bedrijfsstatuten als de aanvrager de zaakvoerder is.

Voor een huurwagen of leasingauto:

 • een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.

Voor tijdelijke bewoners met een tweede verblijf:

 • een betalingsbewijs van de belasting op tweede woningen.

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: schaarbeek@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0960 2215 4013 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + nummerplaat + Schaarbeek'.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Schaarbeek is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

We kunnen u ook een herinnering via SMS sturen. We verzoeken u dan om ons uw mobiel telefoonnummer te communiceren, en uw naam, voornaam en nummerplaat:

 • Via email:  schaarbeek@parking.brussels
 • Per telefoon: 0800 35 678 van maandag t/m vrijdag tussen 8u30 en 13u en tussen 14u tot 17u
 • Per post: hoofdzetel van het Parkeeragentschap parking.brussels – Gasthuisstraat 31 – 1000 Brussel.
 • Aan het loket : Antenne « Collignonplein 12 - 1030 Schaarbeek » tijdens de openingsuren :
  • Maandag: 8u30 - 12u30
  • Dinsdag: 8u30 - 12u30, 14u - 16u30
  • Woensdag: 8u30 - 12u30
  • Donderdag: 14u - 19u
  • ​Vrijdag: 8u30 - 12u30

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0960 2215 4013 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat + Schaarbeek'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Verhuizen of parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 5 dagen na de verandering:

In het geval van een vervangwagen, gelieve ons de volgende documenten te bezorgen naargelang de situatie:

 • Attest van de garage waarin staat dat uw gebruikelijk voertuig defect is.
 • Vermelding van de nieuwe nummerplaat.

Indien je van wagen of van nummerplaat bent veranderd, bezorg je ons het inschrijvingsbewijs (deel voertuig).

Bovendien naargelang het geval:

 • Voor een wagen op naam van een derde persoon: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • Voor een bedrijfswagen: een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is. Indien de aanvrager de zaakvoerder is: een kopie van de bedrijfsstatuten.
 • Voor een huurwagen of leasingauto: een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.