Professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

Je werkt als zelfstandige of werknemer voor een onderneming, handelszaak, publieke instelling of vzw die gevestigd is in de gemeente.

Als begunstigde moet je een bewijs voorleggen dat aantoont dat je de activiteit beoefent in de gemeente. Voeg daarbij een lijst toe van de aangevraagde inschrijvingsbewijzen (bij meerdere voertuigen).

Doe bij voorkeur slechts één jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van de onderneming. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de onderneming zelf.

Tarieven (per kaart)

Vanaf de 1e tot de 5e kaart

25 € / maand
70 € / trimester
250 € / jaar

Vanaf de 6e tot de 10e kaart

40 € / maand
100 € / trimester
350 € / jaar

Vanaf de 11e tot de 20e kaart

60 € / maand
150 € / trimester
500 € / jaar

Vanaf de 21e tot de 30e kaart

80 € / maand
200 € / trimester
700 € / jaar

Vanaf de 31e kaart

100 € / maand
250 € / trimester
800 € / jaar

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor professionelen is geldig in heel de gemeente Anderlecht, behalve in de De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone .

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Het inschrijvingsbewijs (DIV) van de wagen(s) (gedeelte voertuig).
  • Een kopie van de identiteitskaart, naargelang van de omstandigheid, van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling, het kinderdagverblijf of de vereniging.
  • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf.
  • Een bedrijfsvervoerplan of goedgekeurd equivalent (op aanvraag)
  • Het aanvraagformulier voor professionelen

AANVRAGEN KUNNEN VIA E-MAIL, TER PLAATSE AAN EEN LOKET OF PER POST

Aanvraag via e-mail:

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: anderlecht@parking.brussels

Aanvraag ter plaatse:

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen naar de antenne van Anderlecht. Opgelet: enkel betaling met betaalkaart ter plaatse.

Aanvraag per post:

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE71 0960 2154 8569 met in de vrije vermelding: de nummerplaat.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun scanapparatuur. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart voor professionelen is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE71 0960 2154 8569 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Mijn parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 10 dagen na de verandering: