Kaart voor onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven

Wie kan deze verkrijgen?

Personeel van onderwijsinstellingen of kinderdagverblijven. Elke door een gemeenschap georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling, alsook publieke kinderdagverblijven of kinderdagverblijven die inkomen gerelateerde tarieven hanteren, op het grondgebied van Elsene.

De instelling doet bij voorkeur één gezamelijke jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van het personeel. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de instelling zelf.

Tarief: € 200/kaart per jaar

De Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart wordt verhoogd met 120€/jaar voor elk voertuig dat langer is dan 4,90m.

Het aantal kaarten voor onderwijsinstellingen is beperkt tot 600 voor de gemeente Elsene en tot 33% van het aantal personeelsleden in elke instelling (in voltijdse equivalenten).

Met het oog op een zo vlot mogelijk verloop van de aflevering vragen we alle instellingen hun kaarten voor 7 oktober 2022 aan te vragen. De kaarten worden afgeleverd vanaf 1 november 2022.

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven is enkel geldig in de sector waarbinnen de instelling ligt (niet geldig in de rode zone en de leveringszones). Het parkeerplan wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • De lijst van personen voor wie de kaarten worden aangevraagd, alsmede het merk, het model en het kenteken van het voertuig.
  • Een kopie van het kentekenbewijs van het voertuig/de voertuigen) (gedeelte voor in het voertuig, recto verso)
  • Een kopie van de identiteitskaart van de persoon die verantwoordelijk is voor de onderwijsinstelling of het kinderdagverblijf
  • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf.
  • Een schoolvervoerplan of een goedgekeurd equivalent daarvan (het schoolvervoerplan wordt minstens om de drie jaar bijgewerkt).

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier en het schoolvervoerplan af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: elsene@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en het schoolvervoerplan en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart (wijziging van nummerplaat, vervangwagen, enz.) moet schriftelijk aan het Agentschap worden gemeld uiterlijk 10 dagen na de wijziging met uitzondering van een wijziging van nummerplaat die binnen 5 werkdagen moet worden gemeld.