Scholen en crèches

Wie kan deze verkrijgen?

Onderwijzend personeel en medewerkers van een school of kinderdagverblijf in Berchem kunnen een parkeerkaart aanvragen op voorwaarde dat deze instelling tot een onderwijsnetwerk behoort waarvan de diploma's worden erkend door de overheid.

De school of crèche doet bij voorkeur één gezamelijke jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van het personeel. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de instelling zelf. Die moet bovendien voor elk personeelslid een werknemersattest voorleggen bij de aanvraag.

Tarief (per kaart/sector)

  • € 75 per jaar

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor schoolpersoneel is geldig in heel de blauwe zone van de gemeente Berchem, behalve in de zones '30/60 minuten'. Iedereen moet hier de blauwe parkeerschijf gebruiken. 

Bovendien is ze enkel geldig in de omliggende straten van de school of crèche. De grenzen van deze parkeersector worden vastgelegd door de gemeente. Welke straten dit precies zijn, wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd. Je kan verschillende sectoren aanvragen. Je betaalt dan het tarief per sector.

De gemeente mag de zones waarin de vrijstellingskaart geldig is, wijzigen als de parkeerdruk evolueert.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Het inschrijvingsbewijs (DIV) van de wagen(s) (gedeelte voertuig).
  • Een kopie van de identiteitskaart, naargelang de omstandigheid, van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling of de politiezone.
  • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf.
  • Een school- of bedrijfsvervoersplan of een goedgekeurd equivalent daarvan.

 

  • Een attest van erkenning door de Franse of Vlaamse Gemeenschap, of voor crèches door Kind & Gezin of ONE
  • Een werknemersattest voor elk personeelslid dat een parkeerkaart aanvraagt
  • Geldige verzekeringsbewijzen die aantonen dat de begunstigde de hoofdbestuurder van de wagen is
  • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaarten (enkel voor aanvragen via e-mail)
  • Een attest waarin wordt vermeld wie de verantwoordelijke is voor het ontvangen van de parkeerkaarten

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: berchem parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

 

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0967 3035 1013 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + nummerplaat + Berchem'.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Berchem is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE08 0967 3035 1013 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + nummerplaat + Berchem'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart aanpassen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 8 dagen na de verandering.