OVERHEIDS-OPDRACHTEN

Laatst gewijzigd: 
05 juni 2023

In overeenstemming met artikel II.1.1. van de rondschrijven van Easybrussels van 16 januari 2019, deelt parking.brussels, het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, u mee dat het voor het gunnen van openbare aanbestedingen de e-Procurement-applicaties gebruikt, met name e-Notification en e-Tendering.

Het gebruik van elektronische hulpmiddelen bij het toekennen en uitvoeren van overheidsopdrachten leidt tot een efficiënter inkoopbeleid dat niet alleen de administratieve werklast vermindert, maar ook tijd en geld bespaart, de concurrentie bevordert en de transparantie van openbare aanbestedingsprocedures voor alle betrokken partijen vergroot.

Met deze toepassingen kunnen gebruikers elektronisch overheidsopdrachten organiseren, beheren en opvolgen.