Kaart voor scholen en crèches

Hoe kan ik deze verkrijgen?

Onderwijzend personeel en medewerkers van een school of kinderdagverblijf in Ganshoren kunnen een parkeerkaart aanvragen op voorwaarde dat deze instelling tot een onderwijsnetwerk behoort waarvan de diploma's worden erkend door de overheid.

De school of crèche doet bij voorkeur één gezamelijke jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van het personeel. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de instelling zelf. Die moet bovendien voor elk personeelslid een werknemersattest voorleggen bij de aanvraag.

Tarief (per kaart/sector)

€ 83 per jaar

Geldigheid van de kaart

De kaart voor schoolpersoneel is enkel geldig in de omliggende straten van de school of het kinderdagverblijf. De grenzen van deze parkeersector worden vastgelegd door de gemeente. Welke straten dit precies zijn, wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd. Je kiest daarboven zelf drie aangrenzende deelsectoren. 

Een uitzonderlijk geval: de deelsectoren Dendermonde en Nestor Martin. Deze twee deelsectoren liggen op de gemeentegrens van Ganshoren en Sint -Agatha -Berchem. Ganshorenaren van deze deelsectoren kunnen ook parkeren in het Berchemse gedeelte van die sector (bovenop de drie andere deelsectoren die ze krijgen binnen Ganshoren). Bewoners in deze situatie kunnen contact opnemen met de klantendienst.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Een attest van erkenning door de Franse of Vlaamse Gemeenschap, of voor crèches door Kind & Gezin of ONE
  • De lijst met nummerplaten waarvoor een parkeerkaart wordt aangevraagd
  • Een werknemersattest voor elk personeelslid dat een parkeerkaart aanvraagt
  • Identiteitskaarten
  • Inschrijvingsbewijs van de wagens. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
  • Geldige verzekeringsbewijzen die aantonen dat de begunstigde de hoofdbestuurder van de wagen is
  • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaarten (enkel voor aanvragen via e-mail)
  • Een attest waarin wordt vermeld wie de verantwoordelijke is voor het ontvangen van de parkeerkaarten
  • Een goedgekeurd schoolvervoersplan of een equivalent

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: ganshoren@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

 

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE35 0960 1889 7237 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + Ganshoren'.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Ganshoren is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE35 0960 1889 7237 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + Ganshoren'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een parkeerkaart (wijziging van nummerplaat, vervangwagen, enz.) moeten schriftelijk aan het agentschap worden gemeld binnen de 10 dagen die volgen op de wijziging.