Kaart voor professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

Je werkt als zelfstandige of werknemer voor een onderneming, handelszaak, publieke instelling of vzw die gevestigd is in Ganshoren.

Als begunstigde moet je een bewijs voorleggen dat aantoont dat je de activiteit beoefent in de gemeente. Voeg daarbij een lijst toe van de aangevraagde inschrijvingsbewijzen (bij meerdere voertuigen).

Doe bij voorkeur slechts één jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van de onderneming. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de onderneming zelf.

Tarief per kaart:

  • 1ste tot 5de: 220€ per jaar/ per kaart
  • 6de tot 20ste: 330€ per jaar/ per kaart
  • 21de à la 30ste: 660€ per jaar/ per kaart
  • Meer dan 30: 880€ per jaar/ per kaart

Geldigheid van de kaart

De Algemene term voor vrijstellingskaarten voor professionele interventies, voor ondernemers en zelfstandigen, voor onderwijspersoneel, politie en andere beroepen. Naar de woordenlijst CLOSE kaart voor professionelen is enkel geldig in de omliggende straten van je hoofdzetel. De grenzen van deze parkeersector worden vastgelegd door de gemeente. Welke straten dit precies zijn, wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd. Je kiest daarboven zelf drie aangrenzende deelsectoren. 

Een uitzonderlijk geval: de deelsectoren Dendermonde en Nestor Martin. Deze twee deelsectoren liggen op de gemeentegrens van Ganshoren en Sint -Agatha -Berchem. Ganshorenaren van deze deelsectoren kunnen ook parkeren in het Berchemse gedeelte van die sector (bovenop de drie andere deelsectoren die ze krijgen binnen Ganshoren). Bewoners in deze situatie kunnen contact opnemen met de klantendienst.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Het inschrijvingsbewijs (DIV) van de wagen(s) (gedeelte voertuig).
  • Een kopie van de identiteitskaart, naargelang de omstandigheid, van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling of de politiezone.
  • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf.
  • Een school- of bedrijfsvervoersplan of een goedgekeurd equivalent daarvan.

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: ganshoren@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

 

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE35 0960 1889 7237 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + Ganshoren'.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Ganshoren is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE35 0960 1889 7237 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + Ganshoren'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een parkeerkaart (wijziging van nummerplaat, vervangwagen, enz.) moeten schriftelijk aan het agentschap worden gemeld binnen de 10 dagen die volgen op de wijziging.