Kaart voor professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

De Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart "professioneel" is geldig in de groene en blauwe zones.

Het bedrijf, de onderwijsinstelling of de politiezone stelt één verantwoordelijke aan om de vrijstellingskaarten af te halen bij het Agentschap. De kaarten worden daarna volgens de eigen regels van de betreffende organisatie verdeeld over het personeel. In elk geval moet de aanvraag voor de vrijstellingskaart "professioneel" vergezeld zijn van een scholenvervoerplan of een bedrijfsvervoerplan, naargelang het geval, of een goedgekeurd equivalent daarvan.

 

Tarieven:

Bedrijven en zelfstandigen

 • 150 euro per jaar voor elk van de vijf eerste kaarten;
 • 250 euro per jaar voor de zesde t.e.m. de twintigste kaart;
 • 500 euro per jaar voor de eenentwintigste t.e.m. de dertigste kaart;
 • 600 euro per jaar voor elke bijkomende kaart.

 

Parkeerkaart voor openbare onderwijsinstellingen en kinderdagverblijven

 • 75 euro/jaar

 

Personeelsleden van de politiezone

 • 75 euro/jaar

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
 • Geldig verzekeringsbewijs
 • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail)

Bijkomend(e) document(en) indien van toepassing:

Als begunstigde moet je een bewijs voorleggen dat aantoont dat je de activiteit beoefent in de gemeente.

Voor een wagen op naam van een derde persoon:

 • een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager vaak de wagen gebruikt.

Voor een bedrijfswagen:

 • een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • een kopie van de bedrijfsstatuten als de aanvrager de zaakvoerder is.

Voor een huurwagen of leasingauto:

 • een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.

Voor tijdelijke werven:

 • een kopie van de werftoelating en elk ander document dat de aanvrager linkt aan de werf.

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: molenbeek@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Parkeerkaart aanpassen

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een parkeerkaart (wijziging van adres, vervangwagen, enz.) moet schriftelijk aan het Agentschap worden gemeld binnen de 10 dagen die volgen op de wijziging met uitzondering van een wijziging van nummerplaat die binnen 5 werkdagen moet worden gemeld.