Kaart voor professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

De "professionele" kaart betreft bedrijven en zelfstandigen, onderwijsinstellingen en openbare kinderdagverblijven en personeelsleden van de politiezone waartoe de gemeente behoort.

Het bedrijf, de onderwijsinstelling of de politiezone stelt één verantwoordelijke aan om de vrijstellingskaarten af te halen bij de gemeente en/of het Agentschap in geval van delegeren.

 

Tarieven  (per kaart)

Bedrijven en zelfstandingen

 • 1ste tot de 5de kaart: € 200 per jaar
 • 6de tot de 20ste kaart: € 300 per jaar
 • 21ste to 30ste kaart: € 600 per jaar
 • Voor elke bijkomende kaart: € 800 per jaar 

 

Onderwijsinstellingen, openbare kinderdagverblijven en personeelsleden van de politiezone

 • 75€ per jaar per genummerde parkeerzone

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

 • Het inschrijvingsbewijs van de wagen(s) (deel voertuig)
 • Een kopie van de identiteitskaart
 • Naargelang de omstandigheid van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling of de politiezone:
  • Voor de zelfstandigen en bedrijven: de statuten van de onderneming of uittreksel van de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)
  • Voor de politiezones: een attest van de verantwoordelijke van de politiezone dat de activiteit op het grondgebied bevestigt
 • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf
 • Een school- of bedrijfsvervoersplan of een goedgekeurd equivalent daarvan

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: molenbeek@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Parkeerkaart aanpassen

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een parkeerkaart (wijziging van adres, vervangwagen, enz.) moet schriftelijk aan het Agentschap worden gemeld binnen de 10 dagen die volgen op de wijziging met uitzondering van een wijziging van nummerplaat die binnen 5 werkdagen moet worden gemeld.