Kaart voor professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

Je werkt als zelfstandige of werknemer voor een onderneming, handelszaak, publieke instelling of vzw die gevestigd is in Vorst.

Als begunstigde moet je een bewijs voorleggen dat aantoont dat je de activiteit beoefent in de gemeente. Voeg daarbij een lijst toe van de aangevraagde inschrijvingsbewijzen (bij meerdere voertuigen).

Doe bij voorkeur slechts één jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van de onderneming. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de onderneming zelf.

Tarieven (per kaart)

€ 25 per maand
€ 50 per trimester
€ 150 per jaar

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor professionelen is geldig in heel de Betalende parkeerzone voor onbeperkte duur (tenzij anders aangegeven op de signalisatie), behalve voor houders van een vrijstellingskaart. Voornamelijk residentieel karakter met hoge parkeerdruk.... Naar de woordenlijst CLOSE groene zone van de gemeente Vorst (niet geldig in de De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone en de leveringszones).

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

  • Identiteitskaart
  • Inschrijvingsbewijs van de wagen. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
  • Geldig verzekeringsbewijs
  • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail)

Bijkomend(e) document(en) indien van toepassing:

Voor een wagen op naam van een derde persoon:

  • een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager vaak de wagen gebruikt.

Voor een bedrijfswagen:

  • een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
  • een kopie van de bedrijfsstatuten als de aanvrager de zaakvoerder is.

Voor een huurwagen of leasingauto:

  • een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: vorst@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG VIA IRISBOX

Volg de procedure via de website van Irisbox, het elektronisch loket van het Brussels Gewest.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 8 dagen na de wijziging.
De twee eerste wijzigingen in de loop van eenzelfde jaar zijn gratis. Vanaf de derde wijziging wordt een kost van € 2,50 per registratiewijziging aangerekend.