2022: Nieuwe doelstellingen voor vijf jaar

Een nieuw hoofdstuk begon voor parking.brussels in 2022, een jaar waarin de rekeningen zonder voorbehoud werden goedgekeurd door de Rekenhof. Het Brussels parkeeragentschap is immers met de Brusselse Regering een verbintenis aangegaan in het kader van een nieuwe ambitieuze beheersovereenkomst voor vijf jaar, die hierna verder wordt toegelicht.  Voor het Agentschap was 2022 ook het jaar waarin alles weer normaal werd, na de twee turbulente jaren van de COVID 19-pandemie. "Normaal" betekent voor parking.brussels dat het heel wat verwezenlijkingen op zijn naam kan schrijven, waarop het terecht trots mag zijn: opeenstapeling van studies en analyses voor rekening van de 19 gemeenten, die zich almaar meer bewust zijn van de maatschappelijke en ecologische gevolgen van hun parkeerbeleid, uitgebreidere parkeercontroles op de openbare weg door scanauto's, ontwikkeling van parkeergelegenheid buiten de openbare weg, met bijzondere aandacht voor fietsenstallingen, ontwikkeling van parkeeroplossingen voor iedereen die een kaart voor personen met een handicap heeft, enz. Parking.brussels zette zijn activiteiten het hele jaar door met succes verder.