Parkeerkaart voor personen met een handicap

Laatst gewijzigd: 
25 januari 2024

Parkeren voor personen met een handicap

Sinds 1 januari 1999 worden de parkeerkaarten voor personen met een handicap door elk lid van de Europese Unie opgemaakt overeenkomstig het uniform gemeenschapsmodel zodat de houder van deze kaart kan genieten van de parkeerfaciliteiten die verbonden zijn aan deze kaart en die toegekend zijn in de lidstaat waar de betrokkene zich bevindt.

De artikelen 27.4 en 27.bis van de Wegcode regelen deze parkeerfaciliteiten voor personen met een handicap. Inderdaad, wanneer de persoon met een handicap, kaarthouder, de bestuurder is van het voertuig of één van de passagiers van het voertuig, kan de speciale parkeerkaart voor personen met een handicap gebruikt worden in de volgende omstandigheden:

 • parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, aangeduid door het bord E9 (parkeren toegestaan) aangevuld door het pictogram 'persoon met een handicap'
 • parkeren voor een onbepaalde duur op plaatsen waar de voorschriften van de blauwe zone van toepassing zijn
 • parkeren zonder tijdslimiet op betalende parkeerplaatsen op basis van het gemeentelijk reglement

De kaart voor personen met een handicap laat toe dat het voertuig waarin de betrokkene vervoerd wordt, geparkeerd wordt op de plaatsen die daartoe zijn voorbehouden door de Wegcode. Deze parkeerplaatsen worden aangegeven door het bord E9a en het bijkomend bord waarop een persoon in een rolstoel staat afgebeeld. De kaart voor personen met een handicap laat toe dat deze parkeerplaatsen gebruikt worden, zowel in België als in de volledige Europese Unie.

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist om de houders van deze kaart vrij te stellen van betaling van de parkeerretributie voor het voertuig dat de begunstigde van de kaart vervoert, zij het als bestuurder of als passagier (raadpleeg de regels die van toepassing zijn bij de betrokken stad of gemeente). 

Volgens de Europese regelgeving is de kaart niet gekoppeld aan een voertuig, maar aan de houder van de kaart. Dit betekent dat de houder verschillende voertuigen mag gebruiken om zich te verplaatsen en op voorbehouden plaatsen mag parkeren. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat de mobiliteit van de houders van de kaart niet beperkt wordt door hen toe te laten zich te verplaatsen, met hun eigen voertuig of door met iemand anders mee te rijden, en daarbij van dezelfde rechten te kunnen genieten.

Om van deze rechten te genieten, moet de geldige parkeerkaart zichtbaar geplaatst worden in het midden van de voorruit, aan de binnenkant van het dashboard van het voertuig waarmee u parkeert. Zo vermijdt u dat een Medewerker van het Parkeeragentschap die op de openbare weg geparkeerde voertuigen controleert door middel van zakcomputers (PDA' s) om nummerplaten te scannen. Ook wel parkeerwachter genoemd. Naar de woordenlijst CLOSE steward de eigenaar van het voertuig een parkeerretributie geeft.

Ga hier naar de website van de FOD Sociale Zekerheid om een parkeerkaart voor personen met een handicap aan te vragen.

Parkeerkaart voor personen met een handicap en scanvoertuigen

Steeds meer wordt het parkeren op straat gecontroleerd met behulp van scanvoertuigen. Deze nieuwe technologie vereist dat elk parkeerrecht (betaling of Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart ) gedigitaliseerd is, wat betekent dat dit recht het voorwerp is van een digitale registratie verbonden aan de nummerplaat van het voertuig. Het probleem met de kaarten voor personen met een handicap, aangezien dit fysieke kaarten zijn, is dat zij niet rechtstreeks aan het voertuig zijn gekoppeld en op de voorruit worden aangebracht. Dit resulteert in een foutieve uitgifte van retributies en de behandeling van vaak gegronde bezwaarschriften.

Personen met een handicap zijn niet verplicht om deze Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie te betalen alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Toch zorgt dit nog steeds voor enige frustratie bij de gebruiker die de tijd moet nemen om een bezwaarschrift in te dienen. Het veroorzaakt dit een nutteloze administratieve last. 

Momenteel bestaat er geen digitale oplossing voor het parkeren voor personen met een handicap. Dit is de reden waarom parking.brussels naar een oplossing zoekt!

Een goede lezing van uw kaart. Help ons uw rechten te beschermen.

Dit advies wil eenvoudigweg het leven gemakkelijker maken van de betrokken personen en is uiteraard geen verplichting.

Plaats uw kaart voor personen met een handicap in het midden van uw voorruit aan de binnenkant

Toon uw kaart met de neutrale kant naar boven

Vraag uw kaarthouder bij onze klantendienst: aan het loket, per telefoon of via mail.

Onze oplossingen voor personen met een handicap

Om hun voertuig in alle rust te parkeren in Brussel, moeten houders van een Europese parkeerkaart voor personen met een handicap of hun begeleiders hun voertuig vanaf 8 juli op één van de vier hieronder beschreven manieren registreren (Ordonnantie van de Brusselse Regering van 6 juli 2022 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en het Besluit van 10 maart 2023).

 

1. E-mail

parking.brussels stelt als oplossing voor om vooraf te registreren om zo fouten te vermijden verbonden aan de moeilijkheid om op afstand de parkeerkaarten te zien voor personen met een handicap achter de voorruit van het voertuig. Als u dat wenst, kunnen wij de inschrijving van uw wagen in onze databank koppelen aan uw status als persoon met een handicap, en zo voorkomen dat er fouten worden gemaakt bij de controle van uw voertuig.

Stuur daarvoor een e-mail naar het adres van parking.brussels (handicap@parking.brussels), met een kopie van uw parkeerkaart voor personen met een handicap en met vermelding van de nummerplaat die u wilt laten registreren. De registratie van het voertuig zal met een antwoord op uw mail bevestigd worden. 

 

2. De 4411- Applicatie die kan worden gedownload op een smartphone of een tablet. Naar de woordenlijst CLOSE app

Personen met een handicap kunnen voortaan de app 4411 op hun smartphone gebruiken om het nummer van hun Europese kaart voor personen met een handicap en de nummerplaat van hun voertuig te registreren. De toepassing is een snelle en flexibele oplossing voor personen met een handicap die regelmatig van voertuig wisselen.

 • 1. Installeer de app 4411 met Google Play of App Store
 • 2. Ga naar uw account
     
 • 3. Ga naar 'Parkeerkaart'
    
 • 4. Vul uw persoonlijke gegevens in de velden in
 • 5. Voer het nummer van uw kaart in
    
 • 6. De parkeerkaart is nu geregistreerd
 • 7. Wanneer u een parkeersessie begint, kruis het vakje 'Parkeerplaats personen met een beperking' aan

 

Wanneer wij een parkeersessie op de 4411-app starten door onze nummerplaat in te voeren, wordt een tijdelijke link gecreëerd tussen het nummer van de kaart voor personen met een handicap en het voertuig. Op die manier kunnen scanvoertuigen vaststellen dat het om een voertuig van een persoon met een handicap gaat. De sessie eindigt automatisch om middernacht en blijft geldig, zelfs als het voertuig werd verplaatst.

 

3. SMS naar 4411 

1. Parkeer uw voertuig en plaats uw Vrijstellingskaart, uitgereikt door de federale overheid, voor personen met een handicap. Dat kan als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een pa... Naar de woordenlijst CLOSE Europese parkeerkaart voor personen met een handicap in het midden van de voorruit, aan de binnenkant van het dashboard van het voertuig

2. Start een sessie door een SMS te sturen naar 4411:

 • Stuur ’HANDI [spatie] BRU [spatie] nummerplaat [spatie] Europese parkeerkaartnummer naar 4411. Voorbeeld: HANDI BRU 1ABC123 9876543210.
 • Of stuur ’PMR [spatie] BRU [spatie] nummerplaat [spatie] Europese parkeerkaartnummer naar 4411. Voorbeeld: PMR BRU 1ABC123 9876543210.

 

3. Uw sessie stopt automatisch aan het einde van de dag.

 • Stuur “C1” naar 4411 om geen bevestigingsberichten meer te ontvangen.

 

4. De Personen met een handicap-knop van de parkeerautomaten

Personen met een handicap die vaak van voertuig wisselen, kunnen de nummerplaat van hun voertuig registreren via de personen met een handicap-knop die voortaan verschijnt op het startscherm van de parkeerautomaten in de gemeenten waar parking.brussels toezicht houdt.

 

Deze 4 instrumenten zijn combineerbaar: Een enkele inschrijving sluit de mogelijkheid om van voertuig te wisselen niet uit dankzij de nieuwe functies van de mobiele app en de Automaat die parkeertickets verdeelt tegen betaling (contant of met bankkaart). Oude term: parkeermeter. Naar de woordenlijst CLOSE parkeerautomaat .

Vergeet niet dat u ook met deze oplossingen uw parkeerkaart voor personen met een handicap steeds zichtbaar moet plaatsen in het midden van de voorruit, aan de binnenkant. Vraag uw kaarthouder aan onze klantendienst; hij wordt u gratis aangeboden.

Ter herinnering: deze nieuwe instrumenten komen bovenop een aantal bestaand faciliteiten die ons Agentschap personen met een handicap aanbiedt:

 • Een Personen met een handicap-knop op onze website geeft hen rechtstreeks toegang tot alle informatie die hen aanbelangt.
 • Het menu van de telefooncentrale van het Agentschap biedt hen vlotter toegang tot een operator.
 • Het e-mailadres handicap@parking.brussels is voor hen aangemaakt om hun mails met voorrang te behandelen.

Bovendien hoeven de betrokken personen, indien zij een niet-verschuldigde Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie ontvangen, die niet te betalen voordat ze een bezwaarschrift indienen, in tegenstelling tot onze andere klanten.

Wat kunt u doen in geval van een onterechte Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie ?

Personen met een handicap zijn niet verplicht om deze retributie te betalen alvorens een bezwaarschrift in te dienen.

U heeft uw parkeerkaart voor personen met een handicap correct gebruikt en toch ontving u een onterechte retributie?

Neem dan contact op met onze klantendienst:

 • Via e-mail: stuur binnen de 10 dagen na ontvangst van de retributie een eenvoudige mail naar het mailadres van parking.brussels, met vermelding van de referentienummer van de retributie en een recto-versokopie van uw Vrijstellingskaart, uitgereikt door de federale overheid, voor personen met een handicap. Dat kan als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een pa... Naar de woordenlijst CLOSE Europese parkeerkaart voor personen met een handicap :

U ontvangt vervolgens een bevestiging van de geannuleerde retributie als antwoord op uw mail.

 • Via telefoon: 0800 35 678 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 12u30 en tussen 14u en 16u30. In het keuzemenu kiest u voor de gemeente waar de retributie is uitgeschreven.
 • Per post gericht aan het hoofdkantoor van het Parkeeragentschap: parking.brussels - Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

U kan ook terecht in een van onze antennes tijdens de openingsuren.

 

Week van de mobiliteit 2023
 

FAQ - Personen met een handicap

Veelgestelde vragen 

 

 

Zijn er parkeeroplossingen voor personen met een handicap?

Ja, de parkeerkaarten voor personen met een handicap worden door elk lid van de Europese Unie opgemaakt overeenkomstig het uniform gemeenschapsmodel zodat de houder van deze kaart kan genieten van de parkeerfaciliteiten die verbonden zijn aan deze kaart en die toegekend zijn in de lidstaat waar de betrokkene zich bevindt.

De speciale parkeerkaart kan gebruikt worden in de volgende omstandigheden:

 • parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, aangeduid door het bord E9 (parkeren toegestaan) aangevuld door het pictogram 'persoon met een handicap'
 • parkeren voor een onbepaalde duur op plaatsen waar de voorschriften van de blauwe zone van toepassing zijn
 • parkeren zonder tijdslimiet op betalende parkeerplaatsen op basis van het gemeentelijk reglement

 

Moet ik betalen voor het parkeren?

Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft beslist om de houders van de parkeerkaart voor personen met een handicap vrij te stellen van betaling van de parkeerretributie voor het voertuig dat de begunstigde van de kaart vervoert, zij het als bestuurder of als passagier (raadpleeg de regels die van toepassing zijn bij de betrokken stad of gemeente). 

 

Waar kan ik een kaart voor personen met een handicap aanvragen?

De Europese parkeerkaart voor personen met een handicap dient als  Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart . Voor een kaart voor personen met een handicap vul je het formulier in dat je op de website van de federale regering vindt.

 

In welke parkeerzones kan ik parkeren met een kaart voor personen met een handicap?

Deze kaart voor personen met een handicap is geldig in alle parkeerzones.

 

Moet ik me vooraf registreren?​

Zich vooraf registreren is nu verplicht om zo fouten te vermijden verbonden aan de moeilijkheid om op afstand de parkeerkaarten te zien voor personen met een handicap achter de voorruit van het voertuig.

 

Hoe zich vooraf registreren?

Stuur daarvoor een e-mail naar het adres van parking.brussels (handicap@parking.brussels), met een kopie van uw parkeerkaart voor personen met een handicap en met vermelding van de nummerplaat die u wilt laten registreren. De registratie van het voertuig zal met een antwoord op uw mail bevestigd worden. Ook wanneer uw voertuig werd geregistreerd in onze databank, is het verplicht om uw kaart achter de voorruit te leggen zoals de wegcode dat voorschrijft.

 

Is er een digitale oplossing om een ticket te nemen?

Ja, personen met een handicap kunnen voortaan de app 4411 op hun smartphone gebruiken om het nummer van hun Europese kaart voor personen met een handicap en de nummerplaat van hun voertuig te registreren. De toepassing is een snelle en flexibele oplossing voor personen met een handicapdie regelmatig van voertuig wisselen.

 

Hoe vind ik deze app?

Installeer de app 4411 met Google Play of App Store

 

Hoe registreer ik het nummer van mijn Europese kaart voor personen met een handicap en de nummerplaat van mijn voertuig registreren ?

Volg de tutorial hierboven in de sectie 'Onze oplossingen voor personen met een handicap', onder '2. De 4411-app'.

 

Wat is Handi2Park?

Handi2Park is een app van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

Met Handi2Park kan je eenvoudig nagaan of een Belgische parkeerkaart voor personen met een handicap nog geldig is of niet. De app is in de eerste plaats ontwikkeld voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor de controle van de naleving van de parkeerreglementen, maar is voor iedereen toegankelijk.

De app is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar.

 

Hoe kan ik de geldigheid van mijn parkeerkaart voor personen met een handicap controleren?

Dit kan op 2 manieren:

- Op de meest recente kaarten staat een QR-code die je met deze app kan scannen.
- Op alle kaarten staat op de voorkant een uniek nummer bestaande uit maximaal 10 cijfers, dat je kan ingeven in deze app.

Je kan de geldigheid van je kaart ook controleren op de website van Handi2Park (https://handi2park.socialsecurity.be/#)