Professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

De "professionele" kaart betreft bedrijven en zelfstandigen, onderwijsinstellingen en openbare kinderdagverblijven en personeelsleden van de politiezone waartoe de gemeente behoort.

Het bedrijf, de onderwijsinstelling of de politiezone stelt één verantwoordelijke aan om de vrijstellingskaarten af te halen bij de gemeente en/of het Agentschap in geval van delegeren.

 

Tarieven  (per kaart)

Bedrijven en zelfstandingen

  • 1ste tot de 5de kaart: € 200 per jaar
  • 6de tot de 20ste kaart: € 300 per jaar
  • 21ste to 30ste kaart: € 600 per jaar
  • Voor elke bijkomende kaart: € 800 per jaar 

 

Onderwijsinstellingen, openbare kinderdagverblijven en personeelsleden van de politiezone

  • 75€ per jaar per genummerde parkeerzone

 

Jette heeft de parkeersectoren hertekend op 2 april 2018. Bewoners en professionelen kunnen beschikken over een Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector van 150 hectare rondom hun woonst of hoofdzetel. Deze sector wordt samengesteld uit de Parkeerperimeter dat deel uitmaakt van een parkeersector. Een sector is een gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. E... Naar de woordenlijst CLOSE deelsector van het domicilie en drie aangrenzende deelsectoren.

Download de kaart van de deelsectoren in Jette.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Het inschrijvingsbewijs (DIV) van de wagen(s)
  • Een kopie recto-verso van de identiteitskaart, naargelang de omstandigheid, van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling, het kinderdagverblijf, de politiezone of het gemeentebestuur of zijn afgevaardigde.
  • Voor de zelfstandigen en bedrijven: de statuten van de onderneming of uittreksel van de KBO (Kruispuntbank van ondernemingen).
  • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier en samen met de gevraagde documenten op via e-mail naar: jette@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

 

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE27 0960 2154 8973 met de aangepaste vermelding 'naam van de aanvrager + nummerplaat + Jette'.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Jette is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE27 0960 2154 8973 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat + Jette'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 10 dagen na de verandering.