Personeel van scholen, crèches en van politie

Wie kan deze verkrijgen?

Schoolpersoneel

Onderwijzend personeel en medewerkers van een school of kinderdagverblijf in Anderlecht kunnen een parkeerkaart aanvragen op voorwaarde dat deze instelling tot een onderwijsnetwerk behoort waarvan de diploma's worden erkend door de overheid.

De school of crèche doet bij voorkeur één gezamelijke jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van het personeel. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de instelling zelf. Die moet bovendien voor elk personeelslid een werknemersattest voorleggen bij de aanvraag.

Tarieven per kaart

  • 15 € per maand
  • 40 € per trimester
  • 125 € per jaar (12 maanden geldig)

Politiepersoneel

Het personeel van de politie dat werkt in de gebouwen van de Politiezone Zuid gesitueerd in de gemeente Anderlecht.

Het commissariaat doet bij voorkeur één gezamelijke jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van het personeel. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de instelling zelf.

Tarief per kaart:

  • 125 € per jaar

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor scholen en crèches is geldig binnen de grenzen van de parkeersectoren die worden toegekend. Ze is geldig in alle zones, behalve in de rode zone.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

De school of crèche doet bij voorkeur één gezamelijke jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van het personeel. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de instelling zelf. 

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Het inschrijvingsbewijs (DIV) van de wagen(s) (gedeelte voertuig).
  • Een kopie van de identiteitskaart, naargelang van de omstandigheid, van de zaakvoerder, de uitbater of de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling, het kinderdagverblijf of de vereniging.
  • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf.
  • Een bedrijfsvervoerplan of goedgekeurd equivalent (op aanvraag)
  • Het aanvraagformulier voor professionelen

Ook voor het schoolpersoneel:

  • Een erkenningsattest waaruit blijkt dat de onderwijsinstelling deel uitmaakt van een netwerk waarvan de diploma's erkend worden door de overheid.

AANVRAGEN KUNNEN VIA E-MAIL, TER PLAATSE AAN EEN LOKET OF PER POST

Aanvraag via e-mail:

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: anderlecht@parking.brussels

Aanvraag ter plaatse:

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen naar de antenne van Anderlecht. Opgelet: enkel betaling met betaalkaart ter plaatse.

Aanvraag per post:

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE71 0960 2154 8569 met de aangepaste vermelding 'uw nummerplaat'.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Anderlecht is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE71 0960 2154 8569 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Mijn parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 10 dagen na de verandering: