Kaart voor scholen en crèches

Wie kan deze verkrijgen?

Onderwijzend personeel en medewerkers van een school of kinderdagverblijf in Vorst kunnen een parkeerkaart aanvragen op voorwaarde dat deze instelling tot een onderwijsnetwerk behoort waarvan de diploma's worden erkend door de overheid.

De school of crèche doet bij voorkeur één gezamelijke jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van het personeel. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de instelling zelf. Die moet bovendien voor elk personeelslid een werknemersattest voorleggen bij de aanvraag.

Tarieven (per kaart)

€ 75/jaar

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor scholen en crèches is enkel geldig in de sector waarbinnen de instelling ligt (niet geldig in de oranje zone en de leveringszones).

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Een attest dat aantoont dat de onderwijsinstelling deel uitmaakt van een onderwijsnet waarvan de diploma's worden erkend door de overheid
  • De lijst met nummerplaten waarvoor een parkeerkaart wordt aangevraagd
  • Een werknemersattest voor elk personeelslid dat een parkeerkaart aanvraagt
  • Identiteitskaarten
  • Inschrijvingsbewijs van de wagens. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
  • Geldige verzekeringsbewijzen die aantonen dat de begunstigde de hoofdbestuurder van de wagen is
  • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaarten (enkel voor aanvragen via e-mail)
  • Een attest waarin wordt vermeld wie de verantwoordelijke is voor het ontvangen van de parkeerkaarten

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: vorst@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 5 dagen na de wijziging.