Kaart voor professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

De "professionele" kaart betreft bedrijven, zelfstandigen, vzw's, onderwijsinstellingen en openbare kinderdagverblijven en personeelsleden van de politiezone waartoe de gemeente behoort.

Het bedrijf, de onderwijsinstelling of de politiezone stelt één verantwoordelijke aan om de vrijstellingskaarten af te halen bij de gemeente en/of het Agentschap in geval van delegeren.

 

Tarieven (per kaart)

Bedrijven, zelfstandingen en vzw's

  • 1ste tot de 5de kaart: € 250 per jaar
  • 6de tot de 20ste kaart: € 400 per jaar
  • 21ste to 30ste kaart: € 600 per jaar
  • Voor elke bijkomende kaart: € 800 per jaar 

 

Onderwijsinstellingen, openbare kinderdagverblijven en personeelsleden van de politiezone

  • 75€ per jaar per genummerde parkeerzone

 

Geldigheid van de kaart

De kaart voor professionelen is enkel geldig in de omliggende straten van je hoofdzetel. De grenzen van deze parkeersector worden vastgelegd door de gemeente. Welke straten dit precies zijn, wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

  • Het kentekenbewijs van het voertuig (gedeelte dat het voertuig vermeldt, recto verso).
  • Een kopie van de identiteitskaart van de bedrijfsleider, de exploitant of de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige.
  • De ondernemingsattest of een uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of het attest van de werkgever.
  • Een volmacht voor een professionele Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart als de aanvrager niet bedrijfsleder of bestuurder van het bedrijf (beschikbaar op de website van het parkeeragentschap).
  • Goedgekeurd vervoersplan of gelijkwaardig.  Slechts eenmaal per bedrijf in te dienen, tenzij het document wordt bijgewerkt.

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: sintgillis@parking.brussels.

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

De begunstigde kan zijn/haar vrijstellingskaart verlengen door het volledige bedrag te betalen voor deze kaart ten vroegste 60 dagen voor de vervaldag, zoals wordt beschreven in de betaalprocedure hieronder. Het is dus niet nodig om het formulier of de documenten opnieuw toe te sturen naar het Agentschap in geval van een hernieuwing. Voor bedrijven is het wel vereist om elk jaar een bedrijfsattest voor te leggen aan het Agentschap. De prijzen op dit formulier kunnen wijzigen zonder voorafgaand bericht.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een parkeerkaart (wijziging van adres, vervangwagen, enz.) moetschriftelijk aan het Agentschap worden gemeld binnen de 10 dagen die volgen op de wijziging met uitzondering van eenwijziging van nummerplaat die binnen 5 werkdagen moet worden gemeld.