Kaart voor professionelen

Wie kan deze verkrijgen?

 • Je werkt als zelfstandige of werknemer voor een onderneming, handelszaak, publieke instelling of vzw die gevestigd is in Koekelberg.
 • Je werkt voor een Koekelbergse school of crèche.
 • Je maakt deel uit van het personeel van de politiezone Brussel-West.

Als begunstigde moet je een bewijs voorleggen dat aantoont dat je de activiteit beoefent in de gemeente. Voeg daarbij een lijst toe van de aangevraagde inschrijvingsbewijzen (bij meerdere voertuigen).

Doe bij voorkeur slechts één jaarlijkse aanvraag voor alle kaarten van de onderneming, onderwijsinstelling, politiecommissariaat. Hoe de kaarten onder het personeel wordt verdeeld, kiest de onderneming of instelling zelf.

Voor elke onderneming van meer dan 60 werknemers, wordt het aantal vrijstellingskaarten beperkt tot de helft van het bezoldigde personeel.

 

Tarieven per kaart/ per jaar

Ondernemingen en zelfstandigen:

De prijzen voor de kaarten stijgen als volgt:

 • 1ste tot de 5de :  € 200 per jaar
 • 6de tot de' 20ste:  € 300 per jaar
 • 21ste tot de 30ste:  € 600 per jaar
 • Voor elke bijkomende kaart: € 800 per jaar

Onderwijspersonneel: € 75 per jaar

Personeelsleden van de politiezone: € 75 per jaar

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor professionelen is geldig in de groene en blauwe zones van de gemeente Koekelberg. De gemeente behoudt zich het recht toe om de zones waarin de vrijstellingskaart geldig is te wijzigen wanneer de parkeerdruk evolueert.

De kaart voor school-, gemeente- en politiepersoneel is bovendien enkel geldig in bepaalde sectoren, die worden meegedeeld door de klantendienst bij de bevestiging van de aanvraag.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

 • Inschrijvingsbewijs van de wagen(s). Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
 • De identiteitskaart (kopie) van de verantwoordelijke van het bedrijf, de zelfstandige, de verantwoordelijke van de onderwijsinstelling of het kinderdagverblijf, van de politiezone of het gemeentebestuur of zijn afgevaardigde.
 • Voor het bedrijf en de zelfstandige: de statuten van de onderneming of uittreksel uit de Kruispuntbank der Ondernemingen.
 • Een bedrijfsvervoerplan of scholenvervoersplan, of een goedgekeurd equivalent daarvan.
 • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail).

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: koekelberg@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE94 0960 2215 4114 met de vermelding van de nummerplaat als vrije mededeling.

Parkeerkaart hernieuwen

Uw parkeerkaart vernieuwen vanaf 1 januari 2021. Bekijk de wijzigingen hier.

Een vrijstellingskaart in de gemeente Koekelberg is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE94 0960 2215 4114 met de vermelding van de nummerplaat als vrije mededeling.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 10 dagen na de verandering.