Bezoekers en sporters

Bezoekerskaart

Iedereen kan een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart bekomen, toegekend aan één enkele wagen.

Geldigheid van de kaart

Geldigheid: De parkeerkaart voor bezoekers is geldig in heel de groene zone van de gemeente Vorst. De kaart is niet geldig in de rode zone, in de leveringszones en in de Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone .

Tarief: € 20 voor een krediet van € 250.

De gasten van Vorstenaren kunnen parkeren in de evenementenzone zonder te betalen aan de parkeerautomaat als hun gastheer of-vrouw in plaats daarvan een tijdelijke bewonerskaart gebruikt. 

Tarieven

€ 50 per maand          
€ 100 per trimester
€ 300 per jaar

Hoe kan ik deze verkrijgen?

1. Ter plaatse

Ze moet afgehaald en opgeladen worden door de aanvrager. Dat kan enkel in het onthaalpunt aan de Marguerite Bervoets 1 op dinsdag tussen 8u30 en 12u30, en op donderdag tussen 14u en 18u30.

met de volgende documenten:

  • Identiteitskaart
  • Inschrijvingsbewijs van de wagen. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
  • Geldig verzekeringsbewijs
  • Het ingevulde en gehandtekende aanvraagformulier
  • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail)

2. Verstuur een kopie van de nodige documenten (zie punt 1) via mail naar vorst@parking.brussels of per post naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart . Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 8 dagen na de wijziging.
De twee eerste wijzigingen in de loop van eenzelfde jaar zijn gratis. Vanaf de derde wijziging wordt een kost van € 2,50 per registratiewijziging aangerekend.

Leden van een sportclub

Basiskaart: 200 kredieturen

Deze kaart is 1 jaar geldig vanaf de afgifte. Het krediet kan niet overgezet worden naar het volgende jaar.

Tarief

€ 20

Hoe deze verkrijgen?

De parkeerkaart voor sporters moet aangevraagd worden door de sportclub voor haar leden. Het aantal kaarten is beperkt tot de leden die geen Vorstenaar zijn.

De aanvraag mag maximum één keer per trimester ingediend worden bij het Parkeeragentschap, met de volgende documenten:

  • een bewijs dat het lid is ingeschreven bij de sportclub
  • een kopie van de identiteitskaart van het clublid
  • een attest met de identiteitsgegevens van de verantwoordelijke die de parkeerkaarten mag afhalen

Verloren of gestolen kaarten worden niet vervangen.