Bewonerskaart

Wie kan deze verkrijgen?

 • Je bent gedomicilieerd in Watermaal-Bosvoorde en woont in een blauwe zone
 • Je bent een inwoner van Watermaal-Bosvoorde en wacht op een inschrijving in het bevolkingsregister
 • Je bent inwoner van Watermaal-Bosvoorde en eigenaar van een buitenlandse nummerplaat
 • Je bent de eigenaar van een tweede verblijf in Watermaal-Bosvoorde
 • Je woont in een hoekgebouw waarvan een gevel zich bevindt in een gereglementeerde zone

Tarieven

 • 1ste kaart: € 15/jaar 
 • 2e kaart: € 120/jaar

Maximum 2 kaarten in totaal per huishouden.

Bewoner tweede verblijf

 •  € 500/jaar

Geldigheid van de bewonerskaart

De bewonerskaart is enkel geldig in de omliggende straten van je woonst. De grenzen van deze parkeersector worden vastgelegd door de gemeente. Welke straten dit precies zijn, wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd. 

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

 • Kopie recto-verso van de identiteitskaart
 • Kopie recto-verso van het inschrijvingsbewijs “DEEL I”

 Bijkomende documenten naargelang de situatie:

Voor een wagen op naam van een derde persoon:

 • Kopie van de verzekeringspolis met vermelding wie de hoofdbestuurder van het voertuig is.

Voor een voertuig op naam van een rechtspersoon (bedrijfswagen):

 • Bedrijfsattest waarop staat dat de aanvrager de voornaamste bestuurder is (attest van het sociaal secretariaat van het bedrijf). Als de aanvrager de zaakvoerder is van het bedrijf: de statuten van het bedrijf.

Voor een geleased of gehuurd voertuig

 • Kopie van het leasingcontract/huurcontract dat de naam van de aanvrager expliciet vermeldt.

Voor personen met een tweede verblijfplaats

 • Kopie van de huurovereenkomst of een betalingsbewijs van de belastingen op de tweede woning.

Bewoners wachtend op hun inschrijving in het bewonersregister

 • Model 2.

 

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: watermaal-bosvoorde@parking.brussels.

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

Hoe werkt mijn parkeerkaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

De begunstigde kan zijn/haar Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart verlengen door het volledige bedrag te betalen voor deze kaart ten vroegste 60 dagen voor de vervaldag, zoals wordt beschreven in de betaalprocedure hieronder. Het is dus niet nodig om het formulier opnieuw  te sturen naar het Agentschap in geval van een hernieuwing.

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging van de gegevens over het gebruik van een parkeerkaart (wijziging van adres, vervangwagen, enz.) moet schriftelijk aan het Agentschap worden gemeld binnen de 10 dagen die volgen op de wijziging met uitzondering van een wijziging van nummerplaat die binnen 5 werkdagen moet worden gemeld.