Bewonerskaart

Wie kan deze verkrijgen?

 • Je bent gedomicilieerd in Koekelberg.
 • Je woont in Koekelberg en wacht op je inschrijving in het bevolkingsregister.
 • Je bent de eigenaar van een tweede verblijf in Koekelberg en je betaalt de belasting op tweede woning
 • Voor voertuigen van minder dan 3,5 ton geregistreerd op naam van een inwoner, of elk voertuig waarvan de inwoner een permanent gebruik kan aantonen (behalve een aanhangwagen, camper, bus en autocar, takelwagen, kraan, verhuislift, landbouwmachine (waaronder quad), industriële machines, tractors en kentekenplaten die bestemd zijn voor 'testen', beginnend met 'ZZ'.

 

Tarieven

 • 1e kaart per gezin: € 15/jaar
 • 2e kaart per gezin: € 120/jaar
 • Kaart voor de eigenaar van een tweede verblijf (maximum 1 kaart): € 500/jaar
 • Voor wagens gedeeld door particulieren geldt een tarief naargelang het aantal kaarten in het gezin en de tarieven in de gemeente voor de aangevraagde Gebied waarin bewoners gratis kunnen parkeren in de omgeving van hun woning als ze over een vrijstellingskaart beschikken. Een sector bestaat uit de deelsector van hun woning plus drie andere deelsect... Naar de woordenlijst CLOSE parkeersector (en)
 • Voor elk voertuig van meer dan 5 meter wordt er een toeslag gerekend van € 120/jaar (één kaart per gezin)

Geldigheid van de kaart

De parkeerkaart voor bewoners is geldig in de groene en blauwe zone van de gemeente Koekelberg.

Bovendien is ze enkel geldig in de omliggende straten van je woonst. De grenzen van deze parkeersector worden vastgelegd door de gemeente. Welke straten dit precies zijn, wordt meegedeeld wanneer je parkeerkaart wordt geactiveerd.

De gemeente mag de zones en de sector waarin de vrijstellingskaart geldig is, wijzigen als de parkeerdruk evolueert.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

 • Identiteitskaart
 • Inschrijvingsbewijs van de wagen. Voor de nieuwe inschrijvingsbewijzen hebben we het onderdeel over de auto nodig waarin de eigenaar van het voertuig vermeld staat.
 • Geldig verzekeringsbewijs
 • Overschrijvingsbewijs voor de vrijstellingskaart (enkel voor aanvragen via e-mail)

Bijkomend(e) document(en) indien van toepassing:

Voor een wagen op naam van een derde persoon:

 • een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbestuurder is.

Voor een bedrijfswagen:

 • een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • een kopie van de bedrijfsstatuten als de aanvrager de zaakvoerder is.

Voor een huurwagen of leasingauto:

 • een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.

Voor tijdelijke bewoners met een tweede verblijf:

 • een betalingsbewijs van de belasting op tweede woningen.

Voor bewoners wachtend op hun inschrijving in het bevolkingsregister:

 • een ontvangstbewijs van de aanvraag, opgemaakt door de gemeente (model 2).

AANVRAAG VIA E-MAIL

Print het aanvraagformulier en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: koekelberg@parking.brussels

AANVRAAG TER PLAATSE

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen.

Opgelet: enkel betaling met Bancontact ter plaatse.

AANVRAAG PER POST

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE94 0960 2215 4114 met uw nummerplaat als vrije mededeling.

Mijn parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Koekelberg is standaard 1 jaar geldig, startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE94 0960 2215 4114 met uw nummerplaat als vrije mededeling.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Wat bij een aanpassing van de kaart?

Elke wijziging in het gebruik van een Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart moet uiterlijk tien dagen na de wijziging per e-mail of per post naar de klantendienst van het agentschap parking.brussels worden gestuurd:

 

Als u een vervangingsvoertuig hebt, verstrek ons dan, naargelang van het geval:

 • Een attest van de garage dat bewijst dat uw gebruikelijke voertuig geïmmobiliseerd is.
 • De gegevens van de nieuwe nummerplaat.

Als u van voertuig of nummerplaat verandert, gelieve ons het volgende te verstrekken:

 • Het inschrijvingsbewijs (deel voertuig)

Naargelang van het geval:

 • Voor een voertuig op naam van een derde: kopie van de verzekeringspolis met vermelding dat de aanvrager de hoofdbestuurder van het voertuig is.
 • Voor een voertuig op naam van een rechtspersoon (bedrijfswagen): attest van het bedrijf waarop staat dat de aanvrager de enige gebruiker is (attest verstrekt door het sociaal secretariaat). Wanneer de aanvrager de zaakvoerder van het bedrijf is, een kopie van de statuten van dit bedrijf.
 • Voor een geleased of gehuurd voertuig: kopie van het leasingcontract/huurcontract waarin de naam van de aanvrager vermeld staat.