Bewonerskaart

Wie kan deze verkrijgen?

 • Je bent gedomicilieerd in Anderlecht of wacht op een inschrijving in het bevolkingsregister
 • Je bent inwoner van Anderlecht en eigenaar van een buitenlandse nummerplaat
 • Er worden maximum twee kaarten per huishouden toegekend

Tarieven

 • 1e kaart per gezin: € 15/jaar of € 30 voor 2 jaren
 • 2e kaart per gezin: € 120/jaar of € 240 voor 2 jaren 
 • Voor personen met een tweede verblijf kan slechts één kaart worden uitgereikt: 500 euro/jaar

Geldigheid van de bewonerskaart

Parkeerzones

De parkeerkaart voor bewoners is geldig in heel de groene en blauwe zone van de gemeente Anderlecht. 

Met de Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart kan je ook tijdens de voetbalwedstrijden van RSCA of van Union Saint-Gilloise parkeren in de Astridzone, rode parkeerzone inbegrepen, zonder tijdslimiet. Dat kan enkel als de Astridzone van toepassing is rondom het stadion. Check daarom de wedstrijdkalender van RSCA of de westrijdkalender van USG.

Parkeersectoren

De gemeente Anderlecht is opgedeeld in 8 sectoren.

De bewonerskaart is geldig in 2 sectoren: de sector waarin de woonst ligt en in een tweede sector naar keuze. Als eigenaar van de bewonerskaart mag je de keuze voor de tweede sector eenmaal per jaar wijzigen tijdens de geldigheid van de kaart.

De sectoren worden bepaald door het gemeentebestuur en worden toegelicht bij de bevestiging van je bewonerskaart. De gemeente behoudt zich het recht toe om de zones en de sectoren waarin de vrijstellingskaart geldig is te wijzigen wanneer de parkeerdruk evolueert.

Aangrenzende straten

De gemeente Anderlecht heeft een een wederkerigheidsovereenkomst met de gemeente Molenbeek. De betrokken bewoners ontvangen hierover specifieke informatie bij de aanvraag van hun bewonerskaart.

Hoe kan ik deze verkrijgen?

DOCUMENTEN DIE JE NODIG HEBT VOOR DE AANVRAAG

Verplichte documenten:

Bijkomend(e) document(en) indien van toepassing:

Voor een wagen op naam van een derde persoon: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager vaak de wagen gebruikt.

Voor een bedrijfswagen:

 • een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • een kopie van de bedrijfsstatuten als de aanvrager de zaakvoerder is.

Voor een huurwagen of leasingauto: een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.

AANVRAGEN KUNNEN VIA E-MAIL, TER PLAATSE AAN EEN LOKET OF PER POST

Aanvraag via e-mail:

Print het aanvraagformulier af en scan het ingevulde formulier en de gevraagde documenten op via e-mail naar: anderlecht@parking.brussels

Aanvraag ter plaatse:

Een klantendienstmedewerker bezorgt je het formulier aan de balie en helpt je verder. Vergeet niet de nodige documenten mee te brengen naar de antenne van Anderlecht. Opgelet: enkel betaling met betaalkaart ter plaatse.

Aanvraag per post:

Print het aanvraagformulier en verstuur het ingevulde formulier samen met de nodige documenten op naar parking.brussels, Gasthuisstraat 31 - 1000 Brussel.

BETALING VIA OVERSCHRIJVING

Gelieve het bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE71 0960 2154 8569 met de aangepaste vermelding 'uw nummerplaat'.

Hoe werkt mijn bewonerskaart?

Na de betaling en bevestiging wordt je voertuig gelinkt aan een vrijstellingskaart. Die bestaat enkel virtueel. Dat betekent dat je geen papieren parkeerkaart achter de voorruit van de wagen hoeft te hangen. De parkeerstewards scannen bij de controles je nummerplaat met hun handcomputers. Zo zien zij meteen of je een geldige vergunning hebt voor de zone waarin je wagen op dat moment geparkeerd staat.

Parkeerkaart hernieuwen

Een vrijstellingskaart in de gemeente Anderlecht is standaard 1 jaar geldig (of 2 naargelang het geval), startend vanaf de datum die de klantendienst je meedeelt bij de inschrijvingsbevestiging. We raden je aan om de datum in je agenda te noteren. Vóór de einddatum stuurt parking.brussels je een herinnering met de optie om je parkeerkaart te verlengen. Houd er wel rekening mee dat parking.brussels je hiermee een extra dienst aanbiedt en niet verantwoordelijk kan worden gesteld als je deze brief of mail niet zou ontvangen.

Heb je geen herinnering ontvangen in de 15 dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum, gelieve zelf de aanvraag opnieuw aan te vatten en het te betalen bedrag over te schrijven op het rekeningnummer BE71 0960 2154 8569 met de aangepaste vermelding 'naam  van de aanvrager + nummerplaat'.

Voor alle bijkomende informatie, kan je ons contacteren via e-mail, telefoon, per post, of verder geholpen worden in een van onze onthaalpunten.

Een vervangwagen?

Je kan een Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart bekomen voor een vervangwagen indien de wagen vast staat bij de garagist. Als de vervangwagen uitgeleend wordt door de garagist, kan je onze klantendienst een attest bezorgen aan een loket, via mail of per post (Gasthuisstraat 31-1000 Brussel) ten laatste 10 dagen na de vervanging. Het attest moet de volgende informatie vermelden:

 • de data waarop het voertuig werd binnen gebracht en wordt terug bezorgd
 • het kenteken van de nummerplaat van de vervangwagen
 • indien de vervangwagen werd uitgeleend door een derde persoon, bezorg je parking.brussels een attest van de garagist dat bevestigt dat je voertuig defect is

Parkeerkaart wijzigen

Elke wijziging die het gebruik van de vrijstellingskaart beïnvloedt, moet doorgegeven worden aan onze klantendienst via e-mail of per brief, ten laatste 10 dagen na de verandering:

Indien je van wagen of van nummerplaat bent veranderd, bezorg je ons het inschrijvingsbewijs (deel voertuig) binnen de 5 dagen.

Bovendien naargelang het geval:

 • Voor een wagen op naam van een derde persoon: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is.
 • Voor een bedrijfswagen: een ondernemingsattest, opgemaakt door het sociaal secretariaat, dat zegt dat de aanvrager de hoofdbestuurder van de wagen is. Indien de aanvrager de zaakvoerder is: een kopie van de bedrijfsstatuten.
 • Voor een huurwagen of leasingauto: een kopie van het huur- of leasingcontract dat de naam van de aanvrager vermeldt.

 

Verhuizen

Om parkeerborden aan te vragen die je nodig hebt om parkeerplaats te reserveren op straat voor een verhuizing verwijzen wij je door naar de gemeentedienst Openbare werken in Anderlecht.