Sinds 1 november heeft parking.brussels het volledige beheer (controle en inning) van de parkeerplaatsen langs de wegen in Sint-Agatha-Berchem overgenomen

Het Parkeren op straat kan betalend of gratis zijn. In sommige zones is de duur beperkt, naargelang de signalisatie in de straat. Wagens die in gereglementeerde zones parkeren, worden gecontroleerd d... Naar de woordenlijst CLOSE gereglementeerd parkeren betreft momenteel de blauwe zones (parkeerschijf). Het gaat om iets minder dan 2.000 parkeerplaatsen. Vóór de komst van de stewards van het agentschap controleerde City Parking de blauwe zone en de parkeerkaarten. Deze overname van de controle over de blauwe zones door parking.brussels speelt in op de wens van de Brusselse gewestregering om het parkeerbeleid in Brussel te harmoniseren. Sint-Agatha-Berchem is de eerste Brusselse gemeente die het beheer van het gereglementeerd parkeren overlaat aan het agentschap.