Floris Tack is de nieuwe algemeen directeur van parking.brussels

04 maart 2024
Deel deze pagina: 

De raad van bestuur van parking.brussels verwelkomt Floris Tack, de nieuwe directeur-generaal van het Brussels gewestelijk parkeeragentschap, die zijn functie op midden februari heeft opgenomen. Floris Tack werd aangesteld na een selectieprocedure door talent.brussels op basis van het advies van een onafhankelijke jury die voor de gelegenheid was samengesteld. De aanstelling van Floris Tack voor een termijn van vijf jaar werd goedgekeurd door de Brusselse regering. Hij vervangt Eric Dubois, algemeen directeur van het agentschap sinds de oprichting ervan in 2014, die het maximum van twee opeenvolgende mandaten voor deze functie had bereikt, en neemt de leiding voor een nieuw decennium samen met Denis Lievens, adjunct-directeur-generaal.

 

Floris Tack studeerde rechten aan de KU Leuven en behaalde ook een internationaal diploma economische wetenschappen. Hij werkte een tijdlang als advocaat, gespecialiseerd in sociaal recht, voordat hij in 2014 aan de slag ging op het kabinet van de toenmalige Brusselse minister van Mobiliteit, waar hij de beginjaren van het agentschap op de voet volgde. Hij voerde in 2016-2017 overigens een audit van parking.brussels uit. De afgelopen jaren was hij adjunct-kabinetschef van de federale vicepremier voor sociale zaken en volksgezondheid.

 

Floris Tack komt uit Kortrijk, verhuisde in 2011 naar Brussel en woont nu in Molenbeek. Hij toont een grote belangstelling voor mobiliteitskwesties, waarbij hij geen enkele sector uitsluit, is een fervent fietser en een groot voorstander van autodelen. De komende vijf jaar « is hij van plan alles in het werk te stellen om het mooie parcours voort te zetten dat parking.brussels al heeft afgelegd onder het leiderschap van Eric Dubois », zo vertelt hij. « Ik weet nu al dat ik kan rekenen op de adjunct-directeur-generaal van het agentschap, Denis Lievens, en op het werk van gemotiveerde teams om de efficiëntie en de reputatie van het agentschap te consolideren en te verbeteren in zijn taak om een duurzamere mobiliteit te bevorderen voor de Brusselaars en hun bezoekers. »

 

Ahmed Medhoune, voorzitter van de raad van bestuur van het Agentschap, en Sebastiaan Vanderlinden, vicevoorzitter, zijn blij dat « een bekwaam persoon met een scherp oog voor duurzame mobiliteit, nieuwe technologieën en personeelsmanagement het Agentschap komt versterken ».

 

De Brusselse minister van Mobiliteit, die benadrukt dat « parking.brussels de bevoorrechte partner van het gewest is om de dubbele uitdaging aan te gaan: openbare ruimte vrijmaken voor beplanting, ontmoetingsplaatsen aanbieden aan Brusselaars en bezoekers van de stad, en de efficiëntie van auto- en fietsparkeren verbeteren voor wie dat nodig heeft », merkt op dat « er heel wat grote projecten lopen, met name de opwaardering van bestaande parkings voor buurtbewoners, de promotie van het Park & Ride-netwerk voor pendelaars en de aanleg van beveiligde fietsenstallingen voor alle nieuwe fietsers in ons gewest", en is ervan overtuigd "dat Floris Tack de uitdaging aankan en dat hij al zijn energie zal stoppen om Brussel aantrekkelijker te maken voor wie van elders komt, en aangenamer om in te wonen. »