Een nieuw parkeerreglement in Anderlecht vanaf 1 februari

13 januari 2022
Deel deze pagina: 

Een nieuw parkeerreglement ten gunste van de Anderlechtenaren

In het belang van de Anderlechtenaren heeft de gemeente haar gemeentelijk parkeerreglement grondig herzien. Dit nieuw reglement is van toepassing vanaf 1 februari 2022.

Het oud reglement zorgde immers voor hinder bij buurtbewoners die een wagen in de buurt van hun woning willen parkeren. De oude bewonerskaarten hadden namelijk geen vervaldatum, waardoor vroegere bewoners zich gratis konden blijven parkeren in Anderlecht - ten nadele van de Anderlechtenaren.

De gemeente Anderlecht heeft dan ook de aanbevelingen van het Gewestelijk Parkeeragentschap gevolgd. Zodoende worden de parkeerregels niet alleen duidelijker, maar bevorderen ze ook een betere mobiliteit. Dit laatste vooral in de winkelgebieden, ten voordele van de inwoners en de handelaars van de gemeente.

De bewoners zullen nieuwe gewoontes moeten aannemen: zoals het regelmatig hernieuwen van de Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart , zoals al gebruikelijk is in andere Brusselse gemeenten. Daarvoor krijgen de bewoners wel wat in de plaats: door meer rotatie van geparkeerde voertuigen, zal het voor de burger immers gemakkelijker worden om een parkeerplaats te vinden dichtbij huis.

Parkeerkaarten

Vanaf 1 februari 2022 kan een huishouden maximum twee bewonerskaarten aanvragen. Deze krijgen bovendien een vervaldatum. De eerste parkeerkaart is niet langer gratis en kost voortaan 15 euro per jaar, de tweede 110 euro. Alle parkeerkaarten worden virtueel toegekend. Met dit systeem is het niet langer nodig om een vrijstellingskaart achter de voorruit van de auto te plaatsen. De steward of de scanwagen scant de nummerplaat van het voertuig en weet meteen of het over een parkeervergunning beschikt.

De fysieke bezoekerskaarten bestemd voor de Anderlechtse gezinnen worden vervangen door een digitale oplossing. Ze worden voortaan toegekend onder de vorm van sms-codes. Er wordt een maximum van 100 parkeerperiodes per jaar aangeboden. Een parkeerperiode telt 4u30 en kost 2,5 euro. Parkeerperiodes cumuleren in een dag is mogelijk.

De individuele kaart voor niet-inwoners verdwijnt.

Voor de autodeelkaart (Cosywheels), die het mogelijk maakt om uw auto te delen met buren, kennissen of familie, verandert er niets.

Voor de vrijstellingskaarten voor ondernemingen verandert er weinig: enkel de tarieven stijgen indien er meer dan 5 kaarten worden aangevraagd. De kaarten blijven geldig in alle parkeerzones, behalve in de De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone .

De kaart voor onderwijsinstellingen is voortaan een heel jaar geldig. De tarieven blijven ongewijzigd.

Gemeentelijke parkeerkaarten voor verenigingen en voor thuiszorgen kunnen niet langer aangevraagd worden en houden op te bestaan. De uitgereikte kaarten blijven geldig tot aan hun vervaldatum. Thuisverzorgers kunnen nadien de gewestelijke Algemene term voor gewestelijke en gemeentelijke parkeerkaarten waaraan voordelen en gebruiksvoorwaarden zijn verbonden. Ze kunnen uitgereikt worden aan bewoners, professionelen en bezoekers. Er besta... Naar de woordenlijst CLOSE vrijstellingskaart voor niet-dringende medische hulp bekomen bij parking.brussels.

Tarieven voor parkeren op straat

De tarieven van de rode en de groene zone stijgen. Het is voortaan mogelijk om te betalen voor een half uur in plaats van meteen een heel uur.

Er wordt een nieuwe zone ingevoerd: de grijze zone, een betalende parkeerzone in de overgang van De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone naar de groene zones in wijken met zowel een commercieel als residentieel karakter. De maximum toegelaten parkeerduur is er 4u30. Vrijstellingskaarten zijn er toegelaten.

Voor de blauwe zone verandert er dit: er geldt eenzelfde maximumduur van 2 uur in heel de gemeente, tenzij anders aangegeven op de wegsignalisatie ter plaatse. De zone blijft gratis mits het gebruik van de blauwe parkeerschijf of een parkeerkaart.

Voor de Deze parkeerzone is een uitzonderlijke maatregel die tijdelijk de andere zones vervangt. Ze is gekoppeld aan de evenementen die er plaatsvinden. Parkeren in deze zone is betalend voor bezoekers zonder... Naar de woordenlijst CLOSE evenementenzone blijven de parkeerregels dezelfde, maar de tarieven verhogen. Deze zone vervangt tijdelijk en heel lokaal de bestaande zones in een vaste straal rond het Astridpark wanneer er grotere evenementen plaats vinden.

In het geval van forfaitaire retributies worden deze uitgeschreven per parkeerperiode van 4u30 vanaf het moment dat de eerste Vergoeding die moet worden betaald wanneer een gecontroleerd voertuig niet reglementair geparkeerd staat conform het retributiereglement van de gemeente die de parkeerzones definieert (parkeerduu... Naar de woordenlijst CLOSE retributie wordt uitgeschreven, en niet langer binnen vooraf gedefinieerde tijdszones.

Uitbreiding gereglementeerde zones

Het nieuw parkeerplan van Anderlecht voorziet in nieuwe blauwe, groene, grijze en rode parkeerzones en zijn aangegeven op een geografische kaart, die in een brochure werd opgenomen en uitgedeeld aan alle Anderlechtenaren en op de website van parking.brussels staat. De vrijstellingskaarten zijn geldig in deze zones uitgezonderd de De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone .

Het nieuw reglement zal van toepassing zijn op 1 februari 2022.

Alle informatie over het nieuw parkeerreglement en de geografische kaart van de parkeerzones leest u in de brochure die u hier kan raadplegen.