De eerste bewonerskaart wordt betalend in Anderlecht

04 november 2021
Deel deze pagina: 

De gemeenteraad van Anderlecht keurde op 1 oktober 2021 een nieuw gemeentelijk parkeerreglement goed, op voorstel van Susanne Müller-Hübsch, schepen van Mobiliteit. Het reglement wordt op 1 februari 2022 van kracht. Dat wordt misschien wel even wennen voor de inwoners van Anderlecht, die tot nu toe konden gebruikmaken van een eerste gratis Vrijstellingskaart voor de inwoners van een gemeente. Ze is geldig binnen de gemeente (of een deel daarvan). Elke gemeente bepaalt zelf de gebruiksregels en het tarief van deze parkeerkaart. Naar de woordenlijst CLOSE bewonerskaart zonder beperking in de tijd. Vanaf 1 februari volgend jaar zullen ze - net als in de andere gemeenten van de hoofdstad - beschikken over een nieuwe bewonerskaart die 1 of 2 jaar geldig blijft en waarvoor ze € 15 per jaar betalen. De bewonerskaarten zijn te bekomen aan de loketten van de klantendienst van parking.brussels. Ze kunnen ook worden aangevraagd via een mail naar: anderlecht@parking.brussels of via het gewestelijk portaal Irisbox.

Volgens het gemeentebestuur was het oude systeem hinderlijk voor Anderlechtenaars die in de buurt van hun woning wilden parkeren. Heel wat mensen die niet langer in de gemeenten woonden, bleven er immers parkeren en werden niet gecontroleerd. Het nieuwe reglement moet de parkeerregels duidelijker maken en zorgen voor een vlottere mobiliteit, met name in de handelszones. Vooral inwoners en handelaars uit de gemeente zullen er wel bij varen.

 

Het nieuwe reglement herbekijkt ook de parkeerzones op het grondgebied van de gemeente Anderlecht en stelt nieuwe tarieven voor. Die maatregel moet de parkeermogelijkheden voor buurtbewoners vrijhouden en een meer rotatie van geparkeerde voertuigen van buiten de gemeente stimuleren. Wie voor langere tijd parkeert, zal ook meer moeten betalen. Zo stijgt het tarief in de De parkeerzone bij uitstek in drukke handelscentra waar de parkeertijd beperkt is tot twee uur om de verkeersdruk te verminderen, en waar de tarieven het hoogst zijn. Naar de woordenlijst CLOSE rode zone van € 0,50 voor 30 minuten naar € 1,50 voor één uur en € 3 voor twee uur.

 

In het kader van een lokale informatiecampagne wordt een brochure met toelichtingen bedeeld in alle brievenbussen binnen de gemeente vanaf de maand november.