Privacy- en cookiebeleid

Laatst gewijzigd: 
13 november 2018

Privacyverklaring

parking.brussels engageert zich om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. De informatie die wij opvragen dient uitsluitend om de diensten met vrijstellingskaarten of abonnementen voor parkeren aan te kunnen bieden, voor de registratie van de gebruikers, voor de verwerking van betalingen en voor onze klanten die een betalingsbewijs willen voor de parkeer- en aanverwante diensten.

parking.brussels engageert zich om ervoor te zorgen dat uw gegevens zijn beveiligd. Om te voorkomen dat uw gegevens ongeoorloofd worden geraadpleegd of vrijgegeven heeft parking.brussels voldoende elektronische en beleidsmatige procedures uitgewerkt om de informatie die zij online ophaalt te vrijwaren en beveiligen.

parking.brussels verkoopt, verhuurt of verspreidt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. U kan de details van uw persoonlijke informatie die parking.brussels bijhoudt, aanvragen in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Als u een kopie wenst van de informatie die wij in ons bezit hebben, schrijf ons.

Als u denkt dat deze informatie over u incorrect of onvolledig is, stuur ons dan alstublieft zo spoedig mogelijk een brief of e-mail, opdat wij deze informatie snel kunnen aanpassen.

Schrijven kan naar: Klantendienst parking.brussels, Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel of via mail naar info@parking.brussels

Welke gegevenstypes worden verwerkt?

Via de website verwerken wij :
•    Identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres en het IP-adres van het toestel waarmee u de website bezoekt.
•    Gegevens met betrekking tot uw (aan)vragen waarbij u het contactformulier gebruikt.
•    Gegevens met betrekking tot de bezochte pagina’s op de website.
Via deze website verzamelen wij geen speciale categorieën van gegevens over gezondheid, religieuze, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele voorkeur of etnische afkomst.

Waarom gebruiken wij deze gegevens ?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om:
•    uw (aan)vragen te behandelen
Wij beantwoorden uw vragen, opmerkingen of suggesties met uw toestemming, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier.
•    om onze infrastructuur en uw gegevens te beschermen
De identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze website en de activiteiten op de gebruikers van website worden bewaard om 'piraten'-activiteiten die de website en uw gegevens in gevaar zouden kunnen brengen te kunnen voorkomen en onderzoeken 
•    onze diensten verbeteren
Bezoekstatistieken worden anoniem bijgehouden om onze website te kunnen verbeteren op basis van de bezoekfrequentie van de webpagina’s.

Aan wie worden deze gegevens doorgegeven ?

Uw gegevens die via deze website worden verzameld worden nooit doorgegeven in een vorm waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden buiten het Agentschap parking.brussels.
De statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website zijn geanonimiseerd waardoor ze niet aan een persoon kunnen verbonden worden.
In sommige gevallen verplicht de wet ons om deze informatie door te geven aan gerechtelijke autoriteiten. 
Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

De bezoekgegevens van de website worden bewaard gedurende 1 jaar. 
De gegevens verzameld via het contactformulier worden bewaard tot uw (aan)vraag is behandeld.

Wat zijn uw rechten ?

De wet machtigt u om :
•    duidelijke informatie te ontvangen waarom uw gegevens worden verwerkt
•    een correctie van uw gegevens te vragen
•    een kopie van uw gegevens te ontvangen (zonder kosten bij uw eerste aanvraag)
•    uw gegevens te laten wissen indien er geen verplichting is om die te blijven bewaren
•    de verwerking van uw gegevens te laten opschorten (zonder deze te wissen)
•    uw toestemming om uw gegevens te verwerken in te trekken voor de toekomst

Deze rechten gelden voor alle verwerkingen uitgevoerd door het Agentschap parking.brussels, maar bepaalde wetten en reglementen kunnen deze rechten beperken.

Voor deze (aan)vragen kan u een mail sturen naar:
privacy@parking.brussels 
of per post naar het volgende adres :
parking.brussels - Privacy
Gasthuisstraat 31 
1000 Brussel.

Voor bijkomende informatie of voor een klacht

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw (aan)vraag met betrekking tot uw gegevens kan u contact opnemen met functionaris voor gegevensbescherming : 
privacy@parking.brussels
of per brief via het volgende adres : 
parking.brussels - Functionaris voor gegevensbescherming
Gasthuisstraat 31 
1000 Brussel.
U kan ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit :
https://www.privacycommission.be/nl/contact

Cookies

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw voorkeuren en andere bezoekinformatie bewaren en die worden opgeslagen op uw toestel. De bezoekstatistieken van deze website worden verkregen via « Google Analytics ». Deze gegevens worden geanonimiseerd zodat elke verwijzing naar uw identiteit onmogelijk is.

Cookies hebben een aantal verschillende functies. Ze kunnen bijvoorbeeld:

  • Bijhouden hoe u een website wilt bekijken en welke uw andere voorkeuren zijn
  • Het inloggen vereenvoudigen door uw gegevens te onthouden
  • Traceren hoe u zich doorheen de website beweegt
  • Informatie verstrekken over welke elektronische berichten u opent en waar u doorklikt
Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn essentiële cookies die u in staat stellen om zich op een website te begeven en de functies daar te gebruiken, en die daarbij onder andere toegang verlenen tot beveiligde zones. Zonder deze cookies kunnen de diensten waarom u hebt gevraagd (bijvoorbeeld toegang tot beveiligde zones) niet worden geleverd. Deze cookies vergaren geen informatie over u die voor reclamedoeleinden kan worden gebruikt of die onthoudt wanneer u online bent geweest.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe u een website gebruikt, zoals welke pagina's u het vaakst bezoekt en of er pagina's zijn die u een foutmelding geven. Deze cookies vergaren geen informatie die u kan identificeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt uitsluitend gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Functionaliteitscookies

Deze cookies zorgen ervoor dat een website zich uw keuzes (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u zich bevindt) herinnert en stellen de website zo af dat ze u meer functies en meer content kan bieden. Ze houden bijvoorbeeld uw inloggegevens bij en stellen u in staat, video's te bekijken. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de onsite reclame en ervaring relevant is voor u. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om wijzigingen te onthouden die u hebt aangebracht aan de tekengrootte, het lettertype en andere stukken van pagina's die u kunt afstellen. Ze kunnen bovendien dienen om door u gevraagde diensten aan te bieden, bijvoorbeeld om een video te bekijken of commentaar te geven op een blog. Deze cookies kunnen de informatie anoniem verzamelen, en ze kunnen uw surfgeschiedenis op andere websites niet traceren.

Cookies controleren

U hebt de mogelijkheid om de cookies op uw apparaat naderhand via uw browserinstellingen te controleren. U kunt bestaande cookies met deze instellingen ook verwijderen/uitschakelen.
Als u cookies op uw browser uitschakelt, weet dan wel dat bepaalde delen van onze site misschien niet zo efficiënt zullen werken.

Meer inlichtingen

Voor meer algemene inlichtingen over cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org.
Als u vragen hebt bij dit cookiebeleid of bij andere privacypraktijken van Parking.Brussels, gelieve ons te contacteren .