OVERHEIDS-OPDRACHTEN

Laatst gewijzigd: 
14 mei 2024

In overeenstemming met artikel II.1.1. van de omzendbrief Easy.brussels van 16 januari 2019, deelt het Parkeeragentschap van het Brussels Gewest, parking.brussels, mee dat het gebruikmaakt van het platform e-Procurement voor de gunning van overheidsopdrachten.

Het gebruik van dit elektronische platform bij de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten leidt tot een doeltreffender aankoopbeleid, dat niet alleen de administratieve werklast vermindert, maar ook tijd en geld bespaart, de concurrentie bevordert en de transparantie van de aanbestedingsprocedures voor alle betrokken partijen vergroot. Hierdoor kunnen gebruikers de plaatsing van overheidsopdrachten elektronisch organiseren, beheren en opvolgen.

U kunt de inventaris raadplegen van de overheidsopdrachten die in 2023 zijn gesloten.