Missies

Laatst gewijzigd: 
24 maart 2022

Het Parkeeragentschap kreeg elf specifieke opdrachten toegewezen:

 • Een databank oprichten en updaten met nuttige informatie voor de uitwerking van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (GPBP) en de Gemeentelijke Parkeeractieplannen (GPAP)
 • Het parkeerbeleid op de openbare weg beheren en de uitvoering ervan controleren
 • De uitvoeringsmaatregelen van de Gemeentelijke Parkeeractieplannen implementeren
 • De bouw, de aankoop, de huur, de organisatie, het beheer en de controle van alle parkings die aan het Agentschap worden toevertrouwd, met inbegrip van Park and Ride (P+R)
 • De organisatie, het beheer en de controle van een autosleepdienst als die binnen de verkeersgeleiding past
 • Een aanbod aan openbare en overdekte fietsenstallingen en motorparkings ontwikkelen
 • Een parkeeraanbod voor milieuvriendelijke wagens en autodeelwagens ontwikkelen
 • De Gemeentelijke Parkeeractieplannen uitwerken op verzoek van de gemeenten
 • Meewerken aan het opstellen, adviseren en controleren van de instrumenten voor het parkeerbeleid
 • Akkoorden afsluiten met de privépersonen of openbare instellingen om parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan kantoren, bedrijven, winkels…
 • Evaluatierapporten uitwerken die worden beoogd in art. 23 van de ordonnantie van januari 2009

Parking.brussels staat paraat voor alle gemeenten die ondersteuning willen voor hun parkeerbeleid en helpt diegenen die door Brussel rijden in hun mobiliteitskeuzes. Hoe? Dat ziet u in deze korte video.